Advertisements

ŞAH ISMAYIL XƏTAI شاه اسماعیل خطایی


شاه اسماعیل خطایی دان نئچه شعر Şah Ismayil xətaı dən neçə şeir

————————————–

Getdi ol dilbǝr, bǝsi dǝrdü bǝla qaldı mana,

Nǝ bǝla, bil kim, yüküş cövrü cǝfa qaldı mana.

Bunca gǝldim, mǝn gǝdayǝ heç inayǝt qılmadın,

Eşigindǝ qaldığım dǝsti-dua qaldı mana.

Müjdǝ gǝldi dilstanimdǝn ki, qǝtl oldu rǝqib,

Şükr kim, biganǝ getdi, aşina qaldı mana.

Anca kövkǝb kimi, yaş tökdi, ğǝmindǝn gözlǝrim,

Yer ilǝ, gög ilǝ keyvan hǝm, baxa qaldı mana.

Ey Xǝtai, zülfi tǝk arındı yüzdǝn Zǝngbar,

Dilbǝri-Çinü Xötǝn, xubi-Xǝta qaldı mana.

Can olmaz isǝ, sǝn tǝki canan yetǝr mana,

Vǝslin bu xǝstǝ könlümǝ dǝrman yetǝr mana.

Hicrin cǝfası eylǝ yıxıbdır bu könlümü,

Hǝr şǝb qapunda nalǝǝfğan yetǝr mana.

Zülmǝt içindǝ abi-hǝyat istǝmǝz könül,

Lǝlin zülali çeşmeyi-heyvan yetǝr mana.

Zahid, qoparma sǝn mǝni meyxanǝdǝn bu gün,

Ruzi-ǝzǝldǝ yar ilǝ peyman yetǝr mana.

Gǝrçi, Xǝtai, getdi ǝlindǝn visali-dust,

Hǝrdǝm xǝyali-didǝyǝ mehman yetǝr mana.

———————————–

Hüsni-rüxsarın, kim, oldu canü dil heyran ona,

Vǝdǝyi-dövri-qǝmǝrni tapşırır dövran ona.

Çün sǝnin hüsnün misali-Yusifi-Kǝnandir,

Yüzini hǝr kim ki, görmǝz yoxdurur iman ona.

Atǝşi-eşqindǝ, ey xunxarǝ gözlü dilbǝrim,

Öylǝ yanmışdır bu bağrım yoxdurur dǝrman ona.

Gül yanağın, dilbǝra, bǝs tazǝtǝrdir hǝr zaman,

Qanlı yaşımdan tökǝr hǝrdǝm gözüm baran ona.

Zülmǝti-zülfindǝ könlü bu Xǝtai xǝstǝnin,

Xızra bǝnzǝr kim, görünmǝz çeşmeyi-heyvan ona.

————————————–

Cana, könüldǝ hǝmdǝm olan qǝm durur mana,

Gör kim, fǝraq evindǝ nǝ hǝmdǝm durur mana.

Ancaq yüzün görǝndǝ sǝnin can degil mǝlul,

Zülfin kimi könül dǝxi bǝrhǝm durur mana.

Dil tǝşnǝ olsa vadiyi-hicrindǝ qǝm yemǝn,

Lǝlin zülali çeşmeyi-Zǝmzǝm durur mana.

Neyçün sevǝrdi xǝstǝ dil, ey bivǝfa, sǝni,

Bu çox bǝla ki, hicrin edǝr kǝm durur mana.

Miskin Xǝtai vǝsl ilǝ yüz il yaşar, müdam,

Bu ömr kim, zǝmanǝdǝ bir dǝm durur mana.

Ey cǝmalın gülstani-baği-minudur mana,

Cǝnnǝti-rizvan ki, derlǝr ol sǝri-kudur mana.

Yüzün üstǝ zülfini ta gördüm, ey ruhi-rǝvan,

Gecǝ-gündüz ağlamaq eşqindǝ xoş xudur mana.

Hicr sǝrgǝrdanlığın çǝrxi-fǝlǝkdǝn görmǝnǝm,

Bu cǝfalǝri qılan ol yari-mǝhrudur mana.

Gecǝlǝr ta sübh olunca uyxu gǝlmǝz eynimǝ,

Ta xǝyalın daima çeşmimdǝ qarşudur mana.

Onca yaş tökdi Xǝtai firqǝtindǝn, ey sǝnǝm,

Xancaru baxsam gözümdǝ yer yüzü sudur mana.

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: